Economia micului prinț

În călătoria sa, micul prinț ajunge pe planeta omului de afaceri.

Cosmin Stoica
01 iulie 2015

Într-o economie de piață funcțională, fiecare copil poate să ajungă pe această planetă. Tradiția din familie, dorința și necesitatea de asigurare a continuității unei afaceri, abilitatea antreprenorială nativă, spiritul de inițiativă sau pasiunea față de disciplinele economice din școală îl determină pe copil să aibă vocația economistului și împlinirea omului de afaceri.

Într-o societate liberă, într-o măsură sau alta, fiecare dintre noi este un om de afaceri. Principala resursă a planetei este resursa umană, în special cea a talentului, inteligenței și înțelepciunii umane.

Fiecare om trebuie să știe să gestioneze și să valorifice bogăția capitalului uman.

Prin libera inițiativă, simțul proprietății și mai toate principiile economiei trebuie să știm să recunoaștem și să apreciem propria valoare, timpul și locul potrivit pentru a fi investitori de capital uman indiferent de talent, meserie, oportunitate sau provocare.

Fie că suntem muzicieni, chimiști, jurnaliști, matematicieni, ingineri, putem fi împliniți profesional doar dacă avem o cultură economică și antreprenorială bine structurate.

În povestea noastră, micul prinț întâlnește un om de afaceri contemporan cu noi, poate prosper și mulțumit de munca lui. Comportamentul său economic are însă multe blocaje care par firești într-o lume nefirească. Micul prinț, în nevinovăția sa, pare nemulțumit nu atât de răspunsurile plictiste cât de gândirea mai puțin economică a omului de afaceri.

Omul de afaceri este foarte ocupat, funcționează cu precizie într-o lume a cifrelor.

Tensiunea calculelor aritmetice este poate singura stare care îi mai aduce aminte de trăirile umane fie ele și acelea de a greși sau a de a fi nervos.

Omul de afaceri este un om serios, nu are timp să hoinărească, nu își face timp pentru odihnă, nu-I interesează decât discuțiile strict profesionale.

Deși toate acestea sunt considerate de către omul de afaceri ca fiind calități bine șlefuite, el este practic devitalizat în propria virtute închipuită.

Singura mulțumire se pare că o are de la dreptul de posesiune și administrare scriptică a stelelor de pe cer.

"Micul prinț avea asupra lucrurilor serioase idei foarte diferite de ideile oamenilor mari".

În povestire, observăm că micul prinț se bucură de toate drepturile de proprietate asupra unei flori și trei vulcani, nu doar de dreptul de posesiune.

De asemenea, micul prinț încearcă să comunice cu omul de afaceri, fără succes însă.

Micul prinț nu este mulțumit de răspunsurile omului de afaceri, răspunsuri nefinite ce rezultă parcă dintr-un proces tehnologic.

Prin educație antreprenorială, micul prinț, oriunde s-ar afla, înțelege că economia ne învață să gestionăm și timpul și spațiul ca resurse vitale și de multe ori neregenerabile.

În acțiunea economică, componentă fundamentală a acțiunii umane, comunicarea este la fel de importantă ca banii.

Fără calcul matematic nu se poate gândi și acționa în afaceri, dar acesta reprezintă doar o componentă. Gândirea și acțiunea umană nu se traduc în expresie financiară.

Gândirea economică poate fi la fel de ușor de înțeleasă de oameni de litere, de oameni ai cifrelor sau experimentelor științifice, de elevii claselor cu profil uman și real. Economia este o știință a comportamentului uman în relația cu resursele.

Educația antreprenorială ne ajută să evităm stările de tensiune și nervozitate, acestea fiind cele care blochează creativitatea, libera inițiativă și decizia. Libera inițiativă, fiind un atribut fundamental al economiei, nu poate fi îngrădită de tensiuni, patimi și conflicte umane. De asemenea, prin acest gen de educație vom ști să cântărim bine decizia în situații de criză.

Seriozitatea și precizia aduse laudativ în discuție de omul de afaceri pot denatura realitatea, deoarece în situații de prosperitate sau de criză extinsă, comportamentul uman este destul de sensibil și vulnerabil la precizie și seriozitate.

Micul prinț, indiferent de vârstă și planetă, simte multe tipuri de comportamente umane determinate de acțiuni sau nonacțiuni economice. Cred că mulți dintre noi am fi cuceriți să participăm la o astfel de dezbatere.

Bogăția economică poate fi un mijloc pentru asigurarea sănătății și bucuriei vieții. În gândirea omului de afaceri, bogăția este un obiectiv doar pentru achiziția altor stele de pe cer.

De asemenea, la omul de afaceri apare un discernământ economic modest și închis în relația specularea pieței – dreptul de posesiune – administrarea în scopul obținerii unei satisfacții contabile.

Micul prinț îi exemplifică omului de afaceri atributele proprietății (dreptul de posesiune, administrare, utilizare și uzufruct) pe care le are asupra florii. De asemenea, prezintă relația de dezvoltare durabilă în relația om – natură.

"Omul de afaceri deschise gura, dar nu găsi nimic de răspuns, iar micul prinț plecă".

Oare de câte ori nu pleacă micul prinț din graficul nostru de oameni de afaceri?!

Adevărata economie s-a pierdut undeva, cândva, poate chiar pe planeta omului de afaceri.

… iar micul prinț, cu o singură floare, poate să facă primăvară pe acea planetă, pentru că el știe să aibă grijă și să se bucure de ea. El este bunul gospodar al planetei sale iar economia este știința bunului gospodar (oikos – casă, gospodărie, nomos – ordine, lege).